مهارت نوشتاری

مهارت نوشتن

نوشتن یکی از مهم‌ترین مهارت‌های زبان انگلیسی است که زبان آموزان باید به آن تسلط داشته باشند، به خصوص دانش آموزان و شاغلین متخصص. زیرا برخلاف تمرینات گفتاری، هنگامی که می‌نویسید، شواهد ماندگاری از زبان خود به جا می‌گذارید. اشتباهات در نحوه نوشتار، دستور زبان و انتخاب کلمات به راحتی قابل تشخیص است. در حالی که مهارت نوشتن صرفا منعکس کننده هوش یا دانش نیست، نوشتن ضعیف باعث ایجاد تاثیر منفی در ذهن خواننده می‌شود. در محیط آکادمیک، ارسال نامه‌های پر از اشتباه، ممکن است باعث شود افراد شما را تنبل یا غیرقابل اعتماد بدانند. به همین دلیل، تیم انگلیش توسکا با ارائه تمرینات ساده و در عین حال کاربردی به شما کمک می‌کند تا این مهارت مهم را تقویت بخشید.

راهنمای تقویت مهارت نوشتن

راهنمای تقویت مهارت نوشتن

مهارت نوشتن همیشه برای زبان‌آموزان یک کابوس بوده است. و این به دلیل عدم شناخت راه‌های صحیح تمرین کردن است.
ما در این بخش به شما چند روش تقویت مهارت نوشتاری معرفی می‌کنیم.

read more