فرق have to  و Must

فرق have to  و Must

مقدمه: در زبان فارسی از دو کلمه‌ی “باید” و “مجبورم” برای بیان اجبار استفاده می‌کنیم. در زبان انگلیسی افعال متعددی برای بیان اجبار بکار می‌روند. گاهی اوقات می‌توان یک فعل اجبار را بجای فعل دیگر بکار برد. اما در شرایط خاص باید یک فعل اجبار خاص...
تفاوت زمان حال ساده و حال استمراری

تفاوت زمان حال ساده و حال استمراری

مقدمه: تسلط بر دستور زبان انگلیسی مستلزم دانش کافی نسبت به شباهت و تفاوت‌ها بین ساختارها‌ی موجود است. در حالت کلی هر چقدر شباهت بین دو ساختار بیشتر باشد امکان اشتباه از سمت زبان آموز بیشتر بوده و ممکن است یک ساختار را بجای ساختار دیگر بکار ب برد. به همین منظور برای...
تفاوت زمان گذشته‌ ی ساده و گذشته‌ ی استمراری

تفاوت زمان گذشته‌ ی ساده و گذشته‌ ی استمراری

مقدمه یکی از سوالات رایج زبان آموزان در زمینه‌ی دستور زبان انگلیسی تفاوت بین دو زمان گذشته‌ی ساده و گذشته‌ی استمراری است. در مقالات پیشین هر یک از این زمان‌ها را توضیح داده و کاربرد آن‌ها را مشخص کرده‌ایم. در این مقاله قصد داریم تفاوت این دو زمان را از نظر ساختاری و...
تفاوت بین who و whom

تفاوت بین who و whom

مقدمه یکی از رایج‌ترین سوالات زبان‌آموزان تفاوت بین who و whom است. در این مقاله قصد داریم تفاوت بین این دو کلمه را برای شما شرح داده و نکات مربوط به هر یک را بیان کنیم. اگر شما هم تفاوت بین who و whom را بخوبی نمی‌دانید و هنگام صحبت کردن احساس می‌کنید که در بکار...
تفاوت بین There is و There are

تفاوت بین There is و There are

مقدمه در زبان انگلیسی کلمات و ساختارهای شبیه به هم زیادی قرار دارند که معمولا باعث می‌شوند زبان آموزان دچار اشتباه شوند و یا حتی تفاوت آن‌ها را ندانند. دانستن این تفاوت‌ها در زبان انگلیسی سبب می‌شود اشکالات جزیی هنگام صحبت کردن و به طور کلی مهارت های چهارگانه زبان...
تفاوت بین simple past و past continuous

تفاوت بین simple past و past continuous

مقدمه یکی از مهم‌ترین بخش‌های یادگیری زبان انگلیسی درک صحیح تفاوت‌ها میان ساختارهای دستوری و کاربرد مختلف آن‌هاست. با یادگیری این تفاوت‌های دستوری ما می‌توانیم بر اعتماد به نفس خود در ایجاد ارتباط به وسیله زبان انگلیسی بیافزایم. یکی از مهمتر‌ین تفاوت‌ها در دستور زبان...