مهارت شنیداری

مهارت لیسنینگ

برای یادگیری یک زبان جدید، باید بتوانید خوب گوش دهید. هرچه توانایی گوش کردن خود را افزایش دهید، قدرت صحبت کردن شما نیز بیشتر می‌شود. این پروسه در واقع پروسه یادگیری هر زبان دومی است که به نحوه یادگیری زبان مادری شما مربوط می‌شود. وقتی کودک بودید، قبل از اینکه کلمات و جملات کامل را بیان کنید، به همه چیز گوش می‌دادید. این یعنی قبل از شروع به صحبت، در معرض زبان خود قرار گرفته‌اید و این “در معرض بودن” یعنی شما زبان را در اطراف خود شنیده‌اید. با توجه به این موضوع، اهمیت توانایی گوش کردن غیر قابل انکار است.
ما به شما پیشنهاد می‌کنیم برای تقویت مهارت گوش کردنتان (لیسنینگ) از دروس زیر استفاده کنید.