زبان شناسی

مهارت خواندن

زبان شناسی، علم یادگیری زبان است. این علم شامل تجزیه و تحلیل همه جنبه‌های زبان و همچنین روش‌های مطالعه و مدل سازی آن‌ها است. زبان شناسان درواقع معنا، گفتمان و بسیاری از جنبه های زبانی دیگر را مطالعه می‌کنند که بسیار حیرت آور هستند.

هنگامی که شما زبان شناسی را در هر سطحی مطالعه می‌کنید، به یکی از اساسی‌ترین بخش‌های انسان که توانایی برقراری ارتباط از طریق زبان است، توجه می‌کنید. شما می‌توانید همه جنبه‌های زبان را از جنبه نظریه‌های این بحث مطالعه کنید. این نظریه‌ها به شما کمک می‌کنند نحوه عملکرد زبان، توسعه و حفظ آن در طول زمان را درک کنید.

یادگیری واج شناسی

یادگیری واج شناسی

این مقاله تمام نکات لازم جهت یادگیری واج شناسی که شاخه‌ای از علم زبان شناسی است را به شما اموزش می دهد.

read more