نقل قول در زبان انگلیسی، همه‌ی زمان‌ها

مقدمه:

بدون شک یکی از چالشی ترین مباحث گرامر زبان انگلیسی یادگیری نقل قول یا همان reported speech است. به بیان ساده، منظور از نقل قول بیان سخنی از قول شخص دیگر است. به عنوان مثال اگر دوست شما به شما بگوید ” امشب میخوام برم استادیوم” و شما بخواهید این گفته‌ی او را برای شخصی دیگری بازگو کنید، باید از نقل قول استفاده کنید. در این مقاله قصد داریم انواع نقل قول در انگلیسی را از نظر گذرانده و نکات لازم هنگام استفاده از این ساختار را از نظر بررسی کنیم. به یاد داشته باشید که جهت تسلط بر این مبحث باید ابتدا قواعد مربوط به تمامی زمان‌های انگلیسی را فرا گرفته باشید.

انواع نقل قول در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی دو نوع نقل قول وجود دارد. یکی نقل قول مستقیم و دیگری نقل قول غیرمستقیم. در زبان انگلیسی اولی را direct speech و دیگری را indirect speech می‌نامیم. به یاد داشته باشید که در direct speech یا نقل قول مستقیم جمله‌ای که شخص بیان کرده را دقیقا‌ً به همان شکلی که گفته شده بیان می‌کنیم. تنها کاری که هنگام استفاده از direct speech باید انجام دهید قرار دادن جمله‌ی مد نظر در بین علامت “گیومه” است. مثال زیر به درک این موضوع کمک می‌کند.

John: I work very hard.

Sara: Jon said, “I work very hard”

همانطور که ملاحظه می‌کنید در مثال بالا سارا دقیقاً جمله‌ی جان را تکرار کرده و تنها آن را در بین علامت گیومه قرار داده و بعد از لغت said یک کاما بکار برده است. پس در نقل قول مسقتیم هر جمله‌ای که به شما داده شد را داخل این علامت “……..” قرار دهید. برای این کار می‌توانید از افعال say و tell استفاده کنید البته باید حالت گذشته‌ی آن‌ها یعنی said  و told را بکار ببرید. چالش اصلی زبان‌آموزان در استفاده از indirect speech است زیرا در این حالت زمان‌ها، قیود زمانی، ضمایر، و …. تغییر می‌کنند.

نقل قول غیرمستقیم در انگلیسی. تمامی زمان‌ها

در نقل قول غیرمستقیم هم هدف بیان سخنی است که شخص دیگر به ما گفته اما ما آن سخن را از زبان خودمان می‌گوییم. به این صورت که مفهوم جمله همچنان ثابت می‌ماند اما برخی از اجزای جمله تغییر می‌کنند. برای درک بهتر تفاوت بین نقل قول مستقیم و غیرمستقیم به مثال زیر توجه کنید.

الهام: من امروز امتحان دارم.

سارا: الهام گفت، ” من امروز امتحان دارم” (نقل قول مستقیم)

سارا: الهام میگه امروز امتحان داره. ( نقل قول غیرمستقیم)

همانطور که ملاحظه می‌کنید در حالت غیرمستقیم افعال “گفت” به “میگه” و “دارم” به “داره” تبدیل شده‌اند. همچنین در حالت غیرمستقیم نیازی نیست که جمله را داخل گیومه “…..” بگذاریم. در این قسمت نقل قول غیرمستقیم را در قالب تمامی زمان‌های موجود در زبان انگلیسی آورده‌ایم. از آنجایی که این قاعده مخصوص افراد با سطح زبانی متوسط به بالا است، از ترجمه‌ی جملات نظر می‌کنیم.

نقل قول غیر مستقیم: زمان حال ساده:

اگر زمان جمله‌ای که می‌خواهیم نقل کنیم حال ساده باشد، در حالت غیرمستقیم زمان جمله به گذشته‌ی ساده تغییر می‌کند.

Eli: I am tired

Sara: Eli said that she was tired

جمله‌ی فوق را می‌توان به شکل زیر نیز نقل کرد:

Eli: I am tired

Sara: Eli says that she is tired

این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که شخص نقل قول کننده بلافاصله پس از شنیدن حرف یا سخنی، آن را برای شخص دیگر نقل کند.

نقل قول غیرمستقیم: زمان حال استمراری:

اگر زمان جمله‌ای که می‌خواهیم نقل کنیم حال استمراری باشد، در حالت غیرمستقیم زمان جمله به گذشته‌ی استمراری تغییر می‌کند.

Jack: I am listening to music

Bob: Jack said he was listening to music

بیشتر بخوانید:فرق have to و Must

نقل قول غیر مستقیم: زمان گذشته ساده:

اگر زمان جمله‌ای که می‌خواهیم نقل کنیم گذشته ساده باشد، در حالت غیرمستقیم زمان جمله به گذشته‌ی کامل تغییر می‌کند.

Nick: I traveled to Paris a month ago

Marty: Nick said that he had traveled to Paris a month earlier

نقل قول غیر مستقیم: زمان گذشته استمراری:

اگر زمان جمله‌ای که می‌خواهیم نقل کنیم گذشته استمراری باشد، در حالت غیرمستقیم زمان جمله هم می‌تواند گذشته استمراری باشد و یا به گذشته کامل استمرای تغییر می‌کند.

Sam: I was watching TV when Henry left

Marry: Sam told me that he was watching TV when Henry left

Marry: Sam told me that he had been watching TV when Henry left

بیشتر بخوانید: بیان هدف در انگلیسی

نقل قول غیر مستقیم: زمان حال کامل:

اگر زمان جمله‌ای که می‌خواهیم نقل کنیم حال کامل باشد، در حالت غیرمستقیم زمان جمله به گذشته کامل تغییر می‌کند.

Garry: I have seen this movie before

Mike: Garry said that he had seen that man before

همانطور که ملاحظه می‌کنید، در جمله فوق ضمیر اشاره‌ی this به that تغییر کرده. هنگام استفاده از ساختار نقل قول غیرمستقیم، علاوه بر زمان برخی ازعناصر دیگر جمله هم تغییر می‌کنند که در انتهای این بحث به آن‌ها می‌پردازیم.

نقل قول غیر مستقیم: زمان حال کامل استمراری:

اگر زمان جمله‌ای که می‌خواهیم نقل کنیم حال کامل استمراری باشد، در حالت غیرمستقیم زمان جمله به گذشته کامل استمراری تغییر می‌کند.

Alex: My parents have been traveling for a week

Mark: Alex said that his parents had been traveling for a week

نقل قول غیر مستقیم: زمان گذشته کامل:

اگر زمان جمله‌ای که می‌خواهیم نقل کنیم گذشته کامل باشد، در حالت غیرمستقیم هم زمان جمله گذشته کامل خواهد بود.

Rob: I had left the office when my boss called me

Anya:  Rob told me that he had left the office when his boss called

نقل قول غیر مستقیم: زمان گذشته کامل استمراری:

به همین ترتیب اگر زمان جمله‌ای که می‌خواهیم نقل کنیم گذشته کامل استمراری باشد، در حالت غیرمستقیم هم زمان جمله گذشته کامل استمراری خواهد بود.

Hana: when my husband arrived, I had been cooking for an hour

James: Hana said that she had been cooking for an hour when her husband arrived

نقل قول غیر مستقیم: زمان آینده ساده:

اگر زمان جمله‌ای که می‌خواهیم نقل کنیم آینده ساده باشد، در حالت غیرمستقیم will به would تغییر می‌کند.

Joe: I will call you later

Monica: Joe told me that he would call me later

نقل قول غیر مستقیم: زمان آینده استمراری:

 اگر زمان جمله‌ای که می‌خواهیم نقل کنیم آینده استمراری باشد، در حالت غیرمستقیم  will be به would be تبدیل می‌شود.

Frank: I will be moving to New York in a week

Tom: Frank said that he would be moving to New York in a week

نقل قول غیر مستقیم: زمان آینده کامل:

 اگر زمان جمله‌ای که می‌خواهیم نقل کنیم آینده کامل باشد، در حالت غیرمستقیم  will have به would have تغییر می‌کند.

Suzan: By this time next year, I will have finished my project

Beth: Suzan said that by this time next year, she would have finished her project

نقل قول غیر مستقیم: زمان آینده کامل استمراری:

 اگر زمان جمله‌ای که می‌خواهیم نقل کنیم آینده کامل استمراری باشد، در حالت غیرمستقیم  will have been به would have been تبدیل می‌شود.

Robert: By this time next year, I will have been teaching English for ten years

Matthew: Robert told me that by that time the following year, he would have been teaching English for ten years

 

Be going to در نقل قول

ساختار be going to که برای بیان برنامه یا پیش بینی بکار می‌رود در نقل قول مستقیم هیچ تغییری نمی‌کند اما در نقل قول غیرمستقیم فعل be به was یا were  تبدیل می‌شود.

Tim: I am going to write a book

Jorge: Tim said that he was going to write a book

Brayan: My parents are going to buy a new house

Jim: Brayan told me that his parents were going to buy a new house

چنانچه be going to در قالب زمان گذشته ساده به کار رفته باشد، در نقل قول غیر مستقیم آن را در قالب گذشته کامل بکار می‌بریم.

Tim: I was going to write a book for two years.

Jorge: Tim said that he had been going to write a book for two years.

جدول زیر به شما کمک می‌کند قاعده‌ی تغییر زمان‌ها در حالت نقل قول را بهتر بخاطر بسپارید.

Simple present or simple past

Simple present

Past continuous

Present continuous

Past perfect

Simple past

Past perfect continuous

Past continuous

Past perfect

Present perfect

Past perfect continuous

Present perfect continuous

Past perfect

Past perfect

Past perfect continuous

Past perfect continuous

نکاتی که باید در مورد نقل قول در انگلیسی بدانید

نکته 1

برخی از قیود زمان در نقل قول غیرمستقیم تغییر می‌کنند و نمی‌توان آن‌ها را به شکلی که مخاطب به کار برده استفاده کنیم. جدول زیر رایج‌ترین قیود زمان به همراه شکل تغییر یافته‌ی آن‌ها درجملات نقل قول شده را نشان می‌دهد.

حالت نقل قول شده

حالت عادی

Then

Now

That day

Today

That week

This week

The following month

Next month

In two weeks

Two weeks from now

نکته‌ 2

در نقل قول غیر مستقیم هم می‌توان از فعل say استفاده کرد و هم از فعل tell. اما به یاد داشته باشید که هنگام استفاده از tell حتماً باید بعد از آن از اسم خاص یا یکی از ضمایر مفعولی استفاده کرد.

Sam: I can write a bike

Andy: Sam said that he could write a bike

Andy: Sam told me that he could write a bike

نکته‌ 3

افعال مودال must, might, would, should, could, out to در نقل قول غیر مستقیم ثابت مانده و تغییر نمی‌کنند.

Jack: I could pass the test.

Rose: Jack said that he could pass the test.

سخن پایانی

نقل قول  یکی از مهم‌ترین و کاربردی ‌ترین اجزاء زبان انگلیسی به شمار می‌روند. یادگیری نقل قول به شما کمک می‌کند جملات پیچیده ‌تر و زیباتری بکار ببرید. شباهت نسبی موجود در جملات نقل شده ممکن است در ابتدا شما را سر در گم کند. اگر بخواهید تمام این ساختارها را یکباره یاد بگیرید، کارتان نسبتاً سخت خواهد بود.  برای یادگیری بهتر این ساختارها پیش‌نهاد می‌کنیم پس از یادگیری هر نوع مثال‌هایی از آن نوع را درکتاب‌های درسی یا اینترنت پیدا کرده و آن‌ها را بنویسید. همچنین تست‌ زنی می‌تواند در یادگیری این جملات بسیار موثر باشد.

بیشتر بخوانید:تفاوت بین who و whom

بیشتر بخوانید

مقدمه: فکر کنم همه‌مان می‌دانیم و توافق داریم که شبکه‌های مجازی آمده‌اند که در زندگی ما بمانند و جزوی از روزمره‌ی بسیاری از ما شده‌اند. هر کسی را که می‌شناسیم عضوی از یکی از این شبکه‌های اجتماعی هستند، چه اینستاگرام باشد یا فیسبوک و تیک تاک، چه شبکه‌های مختلف دیگری که...

متن و ترجمه آهنگ Numb از Linkin Park

مقدمه یکی از محبوب‌ترین و موفق‌ترین آهنگ‌های گروه Linkin Park، آهنگ "بی‌حس" یا همان “Numb” است که به موضوع فشار و توقعات والدین می‌پردازد. این آهنگ از دیدگاه نوجوانی است که از والدین خود احساس افسردگی و خفگی می‌کند و می‌خواهند او شخص دیگری باشد. نوجوان می‌خواهد بیشتر...

نظرات

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *