یادگیری واج شناسی

یادگیری واج شناسی

مقدمه در مبحث مربوط به آواشناسی به بیان خصوصیات صداها از نظر نحوه‌ و مکان تولید آن‌ها پرداختیم. همانطور که می‌دانید انسان‌ها دارای خصوصیات فیزیکی خاصی هستند که آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازد. این تفاوت در خصوصیات فیزیکی تنها به اندام‌هایی نظیر دست و بازو مربوط...
اثرات مثبت یادگیری زبان دوم بر روی مغز شما

اثرات مثبت یادگیری زبان دوم بر روی مغز شما

مقدمه شاید تاکنون این سوال برای شما پیش آمده باشد که آیا یادگیری زبان دوم هیچ تاثیری روی مغز ما دارد یا نه. از آنجایی که زبان یک پدیده‌ی انتزاعی و غیرقابل لمس است، برخی از تاثیرات یادگیری زبان دوم ممکن است برای شخص ناشناخته باقی بمانند. عدم آگاهی نسبت به این تاثیرات...
آواشناسی و نکات مهمی که باید در این زمینه بدانید

آواشناسی و نکات مهمی که باید در این زمینه بدانید

مقدمه آوا شناسی از شاخه‌های اصلی علم زبانشناسی است که به بررسی و مطالعه‌ی صداهای موجود در زبان می‌پردازد. پیشینه‌ی مطالعه‌ی اصوات به بیش از 1300 سال پیش برمی‌گردد. در طی قرون گذشته جنبه‌های مختلفی از زبان بشر بر محققان و دانشمندان آشکار شده و رفته رفته علم آواشناسی را...
معرفی علم زبان شناسی

معرفی علم زبان شناسی

مقدمه به علمی که در حوزه‌ی زبان پژوهش می‌کند و یا زبان را به عنوان موضوع پژوهش انتخاب می‌کند تا از این راه به درکی از ویژگی ها و قوانینی دست پیدا کند که استفاده از زبان را ساماندهی کند، زبان‌شناسی می‌گویند. زبان‌شناسی تلاش می‌کند که به پرسش‌های اساسی مانند «زبان...