گرامر انگلیسی
اجزای زبان
تفاوت‌ها
زمان‌ها

اجزای زبان

English Touska

در زبان انگلیسی، جملات هشت جز مختلف دارند: اسم، ضمیر، فعل، صفت، قید، حرف اضافه، حرف ربط و حرف ندا. اجزای زبان نحوه عملکرد کلمه را از نظر معنی و همچنین از نظر دستوری در جمله نشان می‌دهند. گاهی شناخت هر کدام از این اجزا برای زبان‌آموزان باعث سر درگمی می‌شود. از طرفی دانستن این که یک کلمه چه نقشی در جمله دارد، سبب درک بهتر مفهوم آن جمله می‌شود. اما موضوعی که باعث سردرگمی بیشتر می‌شود این است که گاهی یک کلمه در شرایط مختلف، می‌تواند یک یا چندین نقش به عنوان اجزای زبانی داشته باشد. شناخت اجزای زبان، به شما کمک می‌کند جملات را تجزیه و تحلیل کرده و آن‌ها را درک کنید. همچنین در ساخت جملات صحیح به شما کمک می‌کند. در ادامه به شرح هریک از اجزای زبان در ساختار جملات انگلیسی می‌پردازیم:

تفاوت‌ها

English Touska

در زبان انگلیسی و یا هر زبان دیگری ممکن است تعداد زیادی از کلمات و یا ساختارهای مشابه وجود داشته باشند. این شباهت‌ها در بسیاری از موارد سبب می‌شوند زبان‌آموزان دچار اشتباه شده و کلمه یا ساختاری را در موقعیتی نادرست به کار ببرند. برای مثال، استفاده از فعل have به جای has و یا استفاده از فعل look بجای واژه see و بسیاری دیگر از این قبیل. یادگیری گرامر زبان انگلیسی به شما کمک می‌کند تا این تفاوت‌ها را بهتر و بیشتر درک کنید و با تمرین و تکرار از استفاده نادرست آن‌ها پرهیز کنید. بنابراین تیم انگلیش توسکا، بخشی را به تفاوت‌ها اختصاص داده‌است تا شما بتوانید به راحتی مشکل خود را حل کنید.

زمان‌ها

English Touska

یادگیری زمان‌های مختلف و تغییرات فعل‌ها در یک زبان خارجی ممکن است دشوار باشد. فرهنگ‌های مختلف به روش‌های مختلفی درباره زمان فکر می‌کنند. به عنوان مثال، در زبان اندونزیایی، زمان فقط از طریق قید بیان می‌شود و در فعل تغییری ایجاد نمی‌شود. در زمان‌های زبان انگلیسی اما، افعال جمله جزئیات زیادی در مورد زمان و عمل ارائه می‌دهند مانند اینکه: آیا عمل به پایان رسید؟ چه مدت این عمل اتفاق افتاد؟ آیا آن کار تکرار شد و یا در زمان مشخص یا ناشناخته‌ای اتفاق افتاده است؟ آیا این عمل یک عادت است؟ و اطلاعات بسیار زیاد دیگر. فکر کردن در مورد تمایزهای زمانی که در زبان مادری شما وجود ندارد دشوار است. بنابراین، سال‌ها طول می‌کشد تا زبان آموزان به زمان‌های مختلف تسلط کامل پیدا کنند. در ادامه به بررسی هریک از زمان‌های انگلیسی می‌پردازیم: