زمان‌ها

Grammar verb tenses

یادگیری زمان‌های مختلف و تغییرات فعل‌ها در یک زبان خارجی ممکن است دشوار باشد. فرهنگ‌های مختلف به روش‌های مختلفی درباره زمان فکر می‌کنند..
در زمان‌های زبان انگلیسی، افعال جمله جزئیات زیادی در مورد زمان و عمل ارائه می‌دهند مانند اینکه:
آیا عمل به پایان رسید؟ چه مدت این عمل اتفاق افتاد؟ آیا آن کار تکرار شد؟ و اطلاعات بسیار زیاد دیگر.
فکر کردن در مورد تمایزهای زمانی که در زبان مادری شما وجود ندارد دشوار است. بنابراین، سال‌ها طول می کشد تا زبان آموزان به زمان‌های مختلف تسلط کامل پیدا کنند. در ادامه به بررسی هریک از زمان‌های انگلیسی می‌پردازیم

زمان آینده‌ی کامل استمراری

زمان آینده‌ی کامل استمراری

پس از مطالعه ی این مقاله با زمان آینده ی کامل استمراری آشنا خواهید شد و نکات مهم مربوط به این زمان را فرا می گیرید.

زمان گذشته ساده  (Simple Past)

زمان گذشته ساده (Simple Past)

زمان گذشته ساده، به شما کمک می‌کند در مورد اتفاقاتی که در گذشته رخ داده صحبت کنید.
این مطلب به شما کمک می‌کند تا آن را بهتر فرا گیرید.

زمان حال ساده (Simple present)

زمان حال ساده (Simple present)

زمان حال ساده، یکی از رایج ترین زمان هاست که با استفاده از آن به راحتی می‌توانید نیازهای روزمره خود را رفع کنید.
این مطلب به شما کمک می‌کند آن را به طور کامل یاد گیرید.