مهارت صحبت کردن

مکالمه انگلیسی

انگلیسی، زبان مشترکی است که افراد با زبان‌های بومی مختلف می‌توانند از آن برای برقراری ارتباط استفاده کنند. با کمک زبان انگلیسی افراد با زبان‌های بومی کاملاً متفاوت – شاید هندی ، فرانسوی و فارسی – می‌توانند دور یک میز بنشینند و با هم گفتگو کنند. زبان انگلیسی در حال حاضر در سراسر کشورها و فرهنگ‌ها وارد شده است و توانایی خوب صحبت کردن به این زبان، درهای زیادی را برای حرفه و زندگی اجتماعی شما باز می‌کند. هرچه تسلط بیشتری به زبان انگلیسی داشته باشید، مکالمات جذاب، هیجان انگیز و زیبا تری خواهید داشت.
تیم انگلیش توسکا، با استفاده از جملات و اصطلاحات رایج و کاربردی سعی دارد تا روش‌های برقراری ارتباط و مکالمه را در موقعیت‌های مختلف به شما منتقل کند تا شاید به شما در رسیدن به اهدافتان کمکی کرده باشد.

توصیف شخصیت افراد

توصیف شخصیت افراد

در این بخش اطلاعاتی که برای توصیف شخصیت افراد احتیاج دارید را در اختیار شما قرار داده‌ایم.

read more
روش معرفی کردن خود

روش معرفی کردن خود

در مورد معرفی کردن خود اشتباهات رایجی وجود دارد. این پست به شما کمک می‌کند تا از این اشتباهات دوری کنید.

read more