مهارت صحبت کردن

مکالمه انگلیسی

انگلیسی، زبان مشترکی است که افراد با زبان‌های بومی مختلف می‌توانند از آن برای برقراری ارتباط استفاده کنند. با کمک زبان انگلیسی افراد با زبان‌های بومی کاملاً متفاوت – شاید هندی ، فرانسوی و فارسی – می‌توانند دور یک میز بنشینند و با هم گفتگو کنند. زبان انگلیسی در حال حاضر در سراسر کشورها و فرهنگ‌ها وارد شده است و توانایی خوب صحبت کردن به این زبان، درهای زیادی را برای حرفه و زندگی اجتماعی شما باز می‌کند. هرچه تسلط بیشتری به زبان انگلیسی داشته باشید، مکالمات جذاب، هیجان انگیز و زیبا تری خواهید داشت.
تیم انگلیش توسکا، با استفاده از جملات و اصطلاحات رایج و کاربردی سعی دارد تا روش‌های برقراری ارتباط و مکالمه را در موقعیت‌های مختلف به شما منتقل کند تا شاید به شما در رسیدن به اهدافتان کمکی کرده باشد.