زمان آینده‌ی استمراری (Future Progressive)

مقدمه

اصولاً هر گاه که شخصی جمله‌ایی را بر زبان می‌آورد، آن جمله در قالب یک زمان مطرح می‌شود. مثلاً شخصی که می‌گوید ” دیروز رفتم بازار” جمله‌اش به گذشته اشاره دارد و شخصی که می‌گوید ” دارم درس می‌خونم”، جمله‌اش به حال اشاره دارد . در حالت کلی یک جمله در قالب زمان گذشته، حال، و یا آینده مطرح می‌شود. همچنین، عملی که در جمله به آن اشاره می شود، ممکن است فقط چند لحظه طول بکشد (عطسه کردن) و یا چند ساعت استمرار داشته باشد (مطالعه کردن).که در این صورت زمان آن مربوط به آینده استمراری می‌شود.

توضیحات

همانطور که از نام این زمان پیداست، آینده‌ی استمراری بیان کننده‌ی عملی ادامه دار در زمان آینده است. هر گاه شخص مطمئن باشد که عملی در آینده اتفاق می‌افتد و آن عمل برای مدتی ادامه خواهد داشت، می‌تواند آن جمله را در قالب زمان آینده‌ی استمراری بیان کند. این زمان ممکن است به عملی در آینده‌ی نزدیک (مثلاً یک ساعت بعد) و یا آینده‌ی دور (مثلاً چند سال آینده) اشاره کند. به عنوان مثال فرض کنید شما قرار است هفته‌ی آینده به شیراز بروید. دوست شما امروز به شما زنگ میزند و می‌خواهد که شما هفته‌ی آینده به او زبان یاد بدهید. شما در جواب او می‌گویید ” من هفته‌ی دیگه این موقع تو راه شیرازم”. در اینجا شما از زمان آینده‌ی استمراری استفاده کرده‌اید. برای درک بهتر زمان آینده‌ی استمراری بهتر است ابتدا یک مثال از زمان حال استمراری بخوانیم. همانطور که می‌دانید زمان حال اسمتراری از ترکیت فعل to be  و فعل ing دار به دست می‌آید. به این جمله دقت کنید:

Ali is studying English

علی داره زبان میخونه

بنابراین فرمول زمان حال اسمتراری به این شکل است:

فاعل + to be+ فعل + ing

Subject+ to be + verb+ ing

همچنین می‌دانیم که زمان آینده ساده هم با ترکیب will و فعل ساده به دست می‌آید.

I will call you tomorrow.

فردا باهات تماس میگیرم

حال برای بکار بردن زمان آینده‌ی استمراری، از ترکیب will be  و فعل ing دار استفاده می‌کنیم. مثلاً اگر بخواهیم بگوییم “ماه دیگه این موقع تو لندن زندگی می‌کنم” می‌گوییم:

At this time next month, I will be living in London.

همچنین اگر شخصی بخواهد بگوید ” فردا این موقع مشغول تدریس هستم” جمله‌ی زیر را بکار می‌برد:

At this time tomorrow, I’ll be teaching my class.

همانطور که میدانید I’ll فرم مخفف I will می‌باشد.

منفی کردن جملات آینده‌ی استمراری:

برای منفی کردن زمان آینده‌ی استمراری کافی است not را بعد از  willبکار ببرید و یا از فرم مخفف آن یعنی won’t استفاده کنید.

At this time next week, I won’t be working for this company anymore.

At this time next week, I will not be working for this company anymore.

هفته‌ی بعد این موقع، دیگه برای این شرکت کار نمی‌کنم. ( کارمند این شرکت نیستم).

به یاد داشته باشید که حالت مخفف بیشتر در مکالمات روزمره و یا مکاتبات غیره‌رسمی بکار می‌رود.

سوالی کردن زمان آینده‌ی استمراری:

برای سوالی کردن زمان آینده‌ی استمراری، جای will را با فاعل جمله عوض می‌کنیم.

You’ll be painting this house at this time tomorrow.

فردا این موقع، تو در حال زنگ کردن این خونه هستی.

حالت سوالی:

Will you be painting this house at this time tomorrow?

آیا فردا این موقع در حال رنگ کردن این خونه هستی؟

نکته: برای بکار بردن زمان آینده‌ی استمراری حتماً باید یک قید زمان آینده همراه آن بکار برده شود. بنابراین در چنین جملاتی یکی از قیود زیر و یا قیود مشابه دیده می‌شود.

Two hours from now, tonight, tomorrow, next week, next month, next year, etc.

مثال:

At this time next week, I’ll be leaving this country.

ماه دیگه این موقع دارم از این کشور میرم.

همانطور که می‌دانید، قید زمان می‌تواند ابتدا یا انتهای جمله بکار برده شود. بنابراین جمله‌ی فوق را بصورت زیر هم میتوانیم بیان کنیم.

I’ll be leaving this country at this time tomorrow.

البته در جملات سوالی، قید زمان حتماً باید در انتهای جمله قرار بگیرد:

Will you be leaving this country at this time tomorrow?

صرف  فعل work در در زمان آینده‌ی استمراری

?Will I be working .I won’t be working .I will be working
?Will you be working .You won’t be working .You will be working
?Will he be working .He won’t be working .He will be working
?Will she be working .She won’t be working .She will be working
?Will it be working .It won’t be working .It will be working
?Will we be working .We won’t be working .We will be working
?Will you be working .You won’t be working .You will be working
?Will they be working .They won’t be working .They will be working
/6
5 رای, 4 میانگین
43

Future Progressive

با توجه به مطالب گفته شده به سوالات پاسخ دهید.

1 / 6

.At this time tomorrow, I ……………… having lunch with my family

2 / 6

?Will she …………………… tomorrow night

3 / 6

. ............... It will be raining

4 / 6

.She will ………… watching a movie at 8 o’clock tonight

5 / 6

.At this time next year, ………………….. studying at York University

6 / 6

.Sara will be ………… a party on Wednesday night

امتیاز شما

نتیجه آزمون را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

Facebook Twitter
0%

لطفا به این آزمون امتیاز دهید!

دانلود جزوه و پاسخ‌نامه

بیشتر بخوانید

مقدمه: فکر کنم همه‌مان می‌دانیم و توافق داریم که شبکه‌های مجازی آمده‌اند که در زندگی ما بمانند و جزوی از روزمره‌ی بسیاری از ما شده‌اند. هر کسی را که می‌شناسیم عضوی از یکی از این شبکه‌های اجتماعی هستند، چه اینستاگرام باشد یا فیسبوک و تیک تاک، چه شبکه‌های مختلف دیگری که...

متن و ترجمه آهنگ Numb از Linkin Park

مقدمه یکی از محبوب‌ترین و موفق‌ترین آهنگ‌های گروه Linkin Park، آهنگ "بی‌حس" یا همان “Numb” است که به موضوع فشار و توقعات والدین می‌پردازد. این آهنگ از دیدگاه نوجوانی است که از والدین خود احساس افسردگی و خفگی می‌کند و می‌خواهند او شخص دیگری باشد. نوجوان می‌خواهد بیشتر...

نظرات

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *