تفاوت زمان حال ساده و حال استمراری

مقدمه:

تسلط بر دستور زبان انگلیسی مستلزم دانش کافی نسبت به شباهت و تفاوت‌ها بین ساختارها‌ی موجود است. در حالت کلی هر چقدر شباهت بین دو ساختار بیشتر باشد امکان اشتباه از سمت زبان آموز بیشتر بوده و ممکن است یک ساختار را بجای ساختار دیگر بکار ب برد. به همین منظور برای درک بهتر دستور زبان لازم است که خصوصیات و کاربرد هر یک از زمان‌هایی که یاد گرفته را بدانیم و تفاوت‌های هر زمان نسبت به دیگر زمان‌ها را فرا گیریم. در این مقاله قصد داریم تفاوت بین زمان حال ساده و حال استمراری را هم از نظر دستوری و هم از نظر کاربردی مورد بررسی قرار دهیم.  

فرق بین حال ساده و حال استمراری از نظر دستوری

اگر بخواهیم این دو زمان را از نظر دستوری مورد بررسی قرار دهیم، باید بگوییم که مهم‌ترین تفاوت بین این دو زمان مربوط به فعل to be می‌شود. در زمان حال ساده ممکن است جمله‌ی ما فعل to be داشته باشد، ممکن است نداشته باشد. به دو جمله‌ی زیر دقت کنید:

 

I am a student

من یک دانش آموز هستم.

I study every night

من هر شب مطالعه می‌کنم.

زمان هر دو جمله حال ساده است . همانطور که ملاحظه می‌کنید، در جمله‌ی اول فعل to be وجود دارد، اما در جمله‌ی دوم فعل to be بکار نرفته است. دلیل این امر آن است که جمله‌ی اول حالتی کلی را بیان می‌کند ( دانش آموز بودن را) . اما جمله‌ی دوم از امور روزمره‌ی شخص یا همان routine اوسخن می‌گوید. پس وجود یا عدم وجود فعل to be در زمان حال ساده وابسته به این است که بخواهیم حالتی را توصیف کنیم یا اینکه به عملی روزمره اشاره کنیم. اما در زمان حال استمراری همیشه وجود فعل to be ضروری است زیرا جملاتی که ساختار حال استمراری دارند، همیشه به انجام عملی در زمان حال اشاره دارند و حالت را توصیف نمی‌کنند. جملات زیر همگی این ویژگی را دارند.

I am studying

من در حال مطالعه هستم

She is writing an article

او مشغول نوشتن یک مقاله است

Ali and Reza are playing football

علی و رضا دارن فوتبال بازی می‌کنن

It is raining

داره بارون میاد.

همچنین در زمان حال استمراری افعال ing می‌گیرند حال آنکه در زمان حال ساده شکل اصلی افعال بدون تغییر بکار می‌رود . تنها استثناء در این مورد فقط s سوم شخص است که هنگام استفاده شدن برای ضمیایر (he, she, it) به افعال اضافه می‌شود. نکته‌ی دیگر مربوط به قیود زمان بکار رفته در این دو زمان است. در جدول زیرمی‌توانید رایج‌ترین قیود زمانی که همراه با این دو زمان بکار می‌روند را ببینید.

Present continuous

Simple present

Now

Always

Right Now

Usually

Presently

Often

At the moment

Sometimes

Currently

Never

These days

Once a week

Every day

برای درک بهتر این تفاوت جملات زیر را بخوانید.

I go to bed at 10:00 every night

من هر شب ساعت 10 میخابم

I’m going to bed right now

من دارم میخابم

The bus stops here three times a day

اتوبوس روزی سه بار اینجا توقف می‌کنه.

The bus is stopping now

اتوبوس داره توقف میکنه

I usually go to the park on the weekend

من معمولاً آخر هفته میرم پارک

I’m going to the park at the moment

من العان دارم میرم پارک

فرق بین حال ساده و حال استمراری از نظر کاربردی

از نظر کاربردی نیز بین این دو زمان تفاوت‌های محسوسی وجود دارد. در حالت کلی، زمان حال ساده برای بیان حالت یا امور روزمره و همیشگی بکار می‌رود. یعنی اموری که مدام تکرار می‌شوند را در قالب زمان حال ساده بکار می‌بریم. اگر به جملات بالا دقت کنید، متوجه می‌شوید که جملاتی که در قالب زمان حال ساده بکار رفته‌اند، امور روزمره و همیشگی را توصیف می‌کنند در حالیکه جملاتی که در قالب زمان حال استمراری بکار رفته‌اند، به همین لحظه اشاره دارند. این اساسی‌ترین تفاوت بین زمان حال استمراری و حال ساده است. اگر مقالات مربوط به این دو زمان را در وب سایت انگلیش توسکا خوانده باشید، می‌دانید هر یک از این زمان چند کاربرد دیگر نیز دارند که در اینجا به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

کاربردها‌ی زمان زمان حال ساده

 

صحبت کردن در مورد عادات روزمره

I take a nap after lunch every day

من هر روز بعد از نهار یه چرت می‌زنم

صحبت کردن در مورد حقایق کلی

The earth orbits around the sun once a year

زمین سالی یک بار دور خورشید می‌چرخد

بیان قوانین علمی

 

Water boils at 100 degrees

آب در دمای صد درجه به جوش می‌رسد

صحبت کردن در مورد برنامه‌های از قبل هماهنگ شده

His flight arrives at 10 pm tomorrow

پرواز او فردا ساعت ده شب به مقصد می‌رسد

توجه داشته باشید که در این حالت اگرچه زمان جمله حال ساده است اما جمله به آینده‌ی نزدیک اشاره دارد. همچنین روزنامه‌ نگاران برای جذاب نشان دادن اخبار خود، تیتر خبرهایشان را در قالب زمان حال ساده بیان می‌کنند که در اکثر موارد این اخبار مربوط به گذشته است. سه جمله‌ی زیر مثال‌هایی از این قبیل هستند.

The US invades Iraq

آمریکا به عراق حمله می‌کند ( آمریکا به عراق حمله کرد)

 Ronaldo returns home

رونالود به خانه( منچستر) برمی‌گردد. (رونالدو به منچستر برگشت)

Covid 19 takes the world by surprise

کرونا جهان را غافلگیر می‌کند ( کرد)

کاربردها‌ی زمان حال استمراری

 

توصیف کارها‌یی که در حال انجام دادن آن‌ها هستیم

I am studying grammar

من در حال مطالعه‌ی گرامر هستم

توصیف عکس

In this picture, the man is sitting and the woman is standing

در این عکس، مرد نشسته و خانم سر پا یستاده است

اشاره به برنامه‌هایی که برای آینده‌ی نزدیک داریم

توجه داشته باشید که این کاربرد زمان حال استمراری با کاربرد be going to یکسان است و درواقع به آینده اشاره دارد.

I’m visiting my parents this week.

این هفته میرم دیدن پدر و مادرم. ( قراره که برم)

نکته‌ی مهم

به یاد داشته باشید که زمان حال استمراری در یک حالت دیگر نیز به کار می‌رود که بیشتر در گفتار غیره‌ رسمی رایج است. در این حالت زمان حال استمراری برای اشاره به امور یا کارهایی استفاده می‌شود که بطور یکنواخت در زمان خاصی اتفاق می‌افتند. جمله‌ی زیر نشانگر چنین حالتی است.

He is always staying up too late

اون همیشه تا دیر وقت بیدارمی‌مونه

همانطور که گفته شد این حالت بیشتر در گفتار غیررسمی رایج است و بهتر است بجای این ساختار از حال ساده استفاده کنیم. بنابراین بهتر است جمله‌ی فوق را به این شکل بنویسیم.

He always stays up late

اون همیشه تا دیر وقت بیدار می‌‌مونه

نتیجه گیری

همانطور که در ابتدای این مقاله ذکر شد، شناخت تفاوت‌های موجود در بین ساختار‌های زبان انگلیسی به درک عمیق تر زبان آموز از دستور زبان ختم خواهد شد. به همین منظور هر گاه که یک زمان جدید را یاد می‌گیرید، سعی کنید که با تمرین و تست زنی فراوان تسلط خود بر آن زمان را افزایش داده و به دنبال یافتن تفاوت بین آن زمان با زمان‌های دیگر باشید. حال که تفاوت دو زمان حال ساده و حال استمراری را یاد گرفته‌اید، سعی کنید به سوالات زیر پاسخ صحیح بدهید.

/8
3 رای, 3.7 میانگین
115

simple present vs present progressive

با توجه به مطالب گفته شده به سوالات پاسخ دهید.

1 / 8

she usually ………………. a short story before going to bed

2 / 8

she usually ………………. a short story before going to bed

3 / 8

This bus doesn’t ……….. at the next station

4 / 8

On Sunday nights, my father ……….. a movie

5 / 8

In this picture a cat ……………. a mouse

6 / 8

I can’t come to the party tomorrow. I am ……………….. for my exam

7 / 8

If you heat ice, it ……………..

8 / 8

He asked me to smoke a cigarette but I refused. I never ……………

امتیاز شما

نتیجه آزمون را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

Facebook Twitter
0%

لطفا به این آزمون امتیاز دهید!

دانلود فایل

بیشتر بخوانید

مقدمه: فکر کنم همه‌مان می‌دانیم و توافق داریم که شبکه‌های مجازی آمده‌اند که در زندگی ما بمانند و جزوی از روزمره‌ی بسیاری از ما شده‌اند. هر کسی را که می‌شناسیم عضوی از یکی از این شبکه‌های اجتماعی هستند، چه اینستاگرام باشد یا فیسبوک و تیک تاک، چه شبکه‌های مختلف دیگری که...

متن و ترجمه آهنگ Numb از Linkin Park

مقدمه یکی از محبوب‌ترین و موفق‌ترین آهنگ‌های گروه Linkin Park، آهنگ "بی‌حس" یا همان “Numb” است که به موضوع فشار و توقعات والدین می‌پردازد. این آهنگ از دیدگاه نوجوانی است که از والدین خود احساس افسردگی و خفگی می‌کند و می‌خواهند او شخص دیگری باشد. نوجوان می‌خواهد بیشتر...

نظرات

1 Comment

  1. ناشناس

    سلام بسیار عالی بود .نکات مهم به گونه ای زیبا و شیوا وقابل فهم بیان شده بود فقط ای کاش صفحه اول سایت را توسعه دهید و تنوع آموزش را زیاد کنید. ممنون از خدمات محبت آمیز شما.صالحی.

    Reply

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *