زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)

مقدمه

زمان حال کامل استمراری بیان کننده‌ی عملی است که در گذشته‌ایی مشخص شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است. به عنوان مثال هنگامی که شخصی می‌گوید ” دو ساعت است که مشغول مطالعه هستم” مخاطب متوجه می‌شود که عمل مطالعه از گذشته شروع شده و تا به حال ادامه داشته. همچنین زمان دقیق آغاز عمل نیز مشخص است. لازم به ذکر است که از عنوان “ماضی نقلی استمراری” نیز برای اشاره به این زمان استفاده می‌شود. این زمان در زبان فارسی هم کاربرد دارد و جزو زمان‌های پرکاربرد در زبان انگلیسی است. قبل از یادگیری این زمان، زبان‌آموز باید دو زمان حال کامل و حال استمراری را بخوبی یاد گرفته باشد. در این درس به بررسی و توضیح کامل زمان حال کامل اسمتراری می‌پردازیم.

ساختار زمان حال کامل استمراری

به جمله‌ی زیر دقت کنید:

.Ali is studying

.علی داره درس میخونه

قالب این جمله زمان حال است و عمل مطالعه حالت استمرار دارد. بنابراین زمان جمله‌ی فوق حال استمراری است. حال به این جمله دقت کنید.

.Ali has studied his lessons

علی درساشو خونده.

قالب این جمله زمان حال کامل است. یعنی فاعل کاری را در گذشته شروع کرده و قبل از زمان حال آن را به اتمام رسانده است. جمله‌ی اول بیان کننده‌ی عملی بود که در حال حاضر در حال انجام بود و جمله‌ی دوم عملی را بیان کرد که در گذشته شروع شده و در گذشته نیز به اتمام رسیده. اکنون اگر بخواهیم به عملی اشاره کنیم که در گذشته شروع شده و تا زمان حال نیز ادامه داشته، از زمان حال کامل استمراری استفاده می‌کنیم. البته در برخی موارد می‌توان زمان حال کامل و زمان حال کامل استمراری را به جای هم استفاده کرد. اما این نکته را بدانید که زمان حال کامل استمراری بیشتر بر روی پروسه انجام کار تاکید دارد و به منتیجه اهمیت چندانی نمی‌دهد. 

زمان حال کامل استمراری در جملات مثبت با فاعل و یا نهاد شروع می‌شود. سپس با توجه به مفرد و یا جمع بودن نهاد جمله از یکی از افعال have یا has استفاده می‌کنیم، بعد واژه‌ی been را می‌آوریم. بعد از آن فعل ing دار اضافه می‌شود و در انتها قید زمان را اضافه می‌کنیم. بنابراین می‌توانیم بگوییم که ساختار زمان حال کامل اسمتراری در جملات مثبت به شکل زیر است:

Subject + Have/has+ been+ main verb + ing + time clause

برای درک بهتر این زمان بهتر است به چند مثال زیر دقت کنید:

.I have been studying for two hours

دو ساعت است که مشغول مطالعه هستم.

.Sara has been cooking for an hour

سارا از یک ساعت پیش در حال آشپزی است.

.It has been raining for two days

دو روز است که باران در حال باریدن است.

جدول زیر فعل work را در قالب زمان حال کامل اسمتراری صرف می‌کند.

.Working for two hours

been

have

I

.Working for two hours

been

have

You

.Working for two hours

been

has

She

.Working for two hours

been

has

He

.Working for two hours

been

has

It

.Working for two hours

been

have

We

.Working for two hours

been

have

You

.Working for two hours

been

have

They

فرم منفی زمان حال کامل استمرای

برای منفی کردن زمان حال کامل استمراری کافی است لغت not را قبل از been و بعدا از have یا has بکار ببرید.

مثال 1:

جمله‌ی مثبت:

.I have been watching TV for two hours

دو ساعت است که مشغول تماشای تلویزیون هستم.

جمله‌ی منفی:

.I have not been watching TV for two hours

دو ساعت است که تلویزیون تماشا نکرده‌ام.

مثال 2

جمله‌ی مثبت:

.She has been studying for two hours

جمله منفی:

.She has not been studying for two hours

فرم مخفف زمان حال کامل استمراری

در جملات مثبت have و has را می‌توانیم به صورت مخفف بکار ببریم. در این حالت به صورت زیر عمل می‌کنیم.

فرم معمولی:

.Ali has been studying for two hours

فرم مخفف:

.Ali’s been studying for two hours

نکته: در جملات منفی نمی‌توان have  و has را به فاعل چسپاند اما می‌توان not  را بصورت مخفف به همراه have و has بکار برد. به مثال زیر دقت کنید.

فرم معمولی:

.You have not been working for two hours

فرم مخفف:

.You haven’t been working for two hours

حالت سوالی زمان حال کامل استمراری

برای سوالی کردن زمان حال کامل استمراری تنها کافی است جای have و has را با فاعل جمله عوض کنید.

به مثال زیر دقت کنید:

جمله‌ی مثبت:

.She has been studying for two hours

جمله‌ی سوالی:

?Has she been studying for two hours

جمله‌ی مثبت

.They have been living here for three years

جمله‌ی سوالی

?Have they been living here for three years

نکات

1.

در مقاله‌ایی که مرتبط به انواع افعال انگلیسی بود به افعال action و non-action اشاره کردیم . افعال action افعالی هستند که عمل یا فعالیتی را توصیف می‌کنند. افعالی مانند خوردن، آشامیدن، راه رفتن، و گریه کردن افعال action هستند. افعال non-action اما بیان کننده‌ی حالت هستند و هیچ عملی را توصیف نمی‌کنند. افعالی مانند ترجیح دادن، دوست داشتن، عقیده داشتن، و مالک بودن non-action هستند. نکته‌ایی که باید بخاطر بسپارید این است که افعال non-action در زمان حال کامل استمراری بکار نمی‌روند. در واقع اگر بخواهیم به عملی اشاره کنیم که از گذشته تا بحال استمرار داشته و فعل مد نظرمان non-action باشد، آن جمله را در قالب زمان حال کامل می‌نویسیم نه در قالب زمان حال کامل استمراری. به دو مثال زیر توجه کنید.

مثال اول:

جمله‌ی غلط:

.I’ve been loving her since I was twelve

جمله‌ صحیح:

.I’ve loved her since I was twelve

از دوازه سالگی اونو دوس داشتم.

مثال دوم:

جمله‌ی غلط:

.I’ve been hating her since I was a child

جمله‌ی صحیح:

.I’ve hated her since I was a child

از زمان بچگی تا حالا از او متنفر بوده‌ام

2.

در جملاتی که ساختار حال کامل اسمتراری دارند همیشه باید یک قید زمان وجود داشته باشد. هدف ما از آوردن قید زمان نشان دادن طول زمانی است که عمل استمرار داشته. به همین منظور در چنین جملاتی از since و for به همراه یک قید زمان استفاده می‌کنیم. از since زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم نقطه‌ی شروع عمل را بیان کنیم. از for هم برای نشان دادن مدت زمانی که عمل استمرار داشته استفاده می‌کنیم. به دو مثال زیر توجه کنید

.She’s been learning English since March

.او از ماه مارس در حال یادگیری زبان انگلیسی بوده است

.She’s been learning English for three months

او برای سه ماه است که در حال یادگیری زبان است.

They’ve been living in this house since 2012

آن‌ها از سال 2012 در این خانه زندگی کرده‌اند

They’ve been living in this house for ten years

آن‌ها برای ده سال است که در این خانه زندگی می‌کنند.

/8
0 رای, 0 میانگین
0

Present Perfect Continuous

با توجه به مطالب گفته شده به سوالات پاسخ دهید.

1 / 8

.She has been ………….. here for two hours

2 / 8

.They’ve …………. living here for five years

3 / 8

?your father been working for eight hours …………

4 / 8

.I have …………………. her for a long time

5 / 8

.Nobody …………… been resting for a week

6 / 8

.I have ……………… him for six years

7 / 8

.We have been living here ……….. ten years

8 / 8

.Sara has been working ……………………. two hours ago

امتیاز شما

نتیجه آزمون را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

Facebook Twitter
0%

لطفا به این آزمون امتیاز دهید!

دانلود جزوه و پاسخ‌نامه

پست‌های مرتبط

نظرات

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.