متن و ترجمه ی آهنگ A million years ago از Adele

متن و ترجمه ی آهنگ A million years ago از Adele

مقدمه «میلیون سال پیش» آهنگی از ادل خواننده و ترانه‌ سرای انگلیسی است. این اثر توسط ادل با همکاری گرگ کورستین نوشته شده است و از ملودی آهنگ “شبح اپرا” استفاده می کند. ادل این آهنگ را پس از عبور از پارک براکول در جنوب لندن، جایی که در آن بزرگ شده بود، نوشت....