ترجمه آهنگ Something to Remind You از Staind

مقدمه

 Something to Remind You” تنها آهنگی است که پس از مدت‌ها می‌تواند با ملودی زیبای گیتار خود اشک در چشمان شما جاری کند. برای همه‌ی ما پیش آمده که مرگ خود را تصور کنیم و از وداع با این زندگی دلگیر شویم. آهنگ something to remind you بخوبی چنین احساسی را به تصویر می‌کشد و برای لحظه‌ای شما را غرق در غم می‌کند. غمی که با وجود آزار دهندگی شما را سبک می‌کند. در اینجا می‌توانید این آهنگ زیبا را گوش داده و متن و ترجمه‌ی آنرا بخوانید.

ترجمه آهنگ Something to Remind You از Staind

So this is it, I say goodbye
To this chapter of my ever-changing life
And there’s mistakes, the path is long
And I’m sure I’ll answer for them when I’m gone

پس همین است، می گویم خداحافظ

به این فصل از زندگی همیشه در حال تغییر من

و اشتباهاتی وجود دارد، مسیر طولانی است

و مطمئنم وقتی رفتم جوابگوی آنها خواهم بود

So when the day comes and the sun won’t touch my face
Tell the ones who cared enough that I finally left this place

پس وقتی روز می رسد و خورشید صورتم را لمس نمی‌کند

به آنهایی که به اندازه کافی برایشان اهمیت داشت بگو که من بالاخره از اینجا رفته‌ام

That’s been so cold, look at my face
All the stories it will tell I can’t erase
The road is long, just one more song
A little something to remind you when I’m gone

When I’m gone

خیلی سرد بود، به صورتم نگاه کن

تمام داستان‌هایی که به تو خواهد گفت را نمی توانم پاک کنم

راه طولانی است، فقط یک آهنگ دیگر

یک چیز کوچک برای یادآوری وقتی من رفته باشم

وقتی من رفته باشم

 

The road to hell, along the way
Is paved with good intentions so they say
And some believe, that no good deed
Goes unpunished in the end or so it seems

جاده جهنم، در طول راه

می گویند با نیت خیر هموار شده است

و برخی معتقدند که هیچ کار نیکی نیست

که در پایان بدون مجازات بماند یا اینطور به نظر می‌رسد

 So when the day comes and the sun won’t touch my face
Tell the ones who care enough that I finally left this place

پس وقتی روز می رسد و خورشید صورتم را لمس نمی‌کند

به آنهایی که به اندازه کافی برایشان اهمیت داشت بگو که من بالاخره از اینجا رفته‌ام

 That’s been so cold, look at my face
All the stories it will tell I can’t erase
The road is long, just one more song
A little something to remind you when I’m gone

When I’m gone

خیلی سرد بود، به صورتم نگاه کن

تمام داستان هایی که خواهد گفت را نمی توانم پاک کنم

راه طولانی است، فقط یک آهنگ دیگر

یک چیز کوچک برای یادآوری وقتی من رفته باشم

وقتی من رفته باشم

 So this is it, I say goodbye
To this chapter of my ever-changing life
And there’s mistakes, the path was long
And I’m sure I’ll answer for them when I’m gone

When I’m gone

پس همین است، می گویم خداحافظ

به این فصل از زندگی همیشه در حال تغییر من

و اشتباهاتی وجود دارد، مسیر طولانی است

و مطمئنم وقتی رفتم جوابگوی آنها خواهم بود

وقتی من رفته باشم

باید وی پی ان خود را روشن کنید !

بیشتر بخوانید

چگونه یک استاد خصوصی آیتلس انتخاب کنیم؟

مقدمه: یادگیری زبان انگلیسی بدون کمک یک استاد کاری بسیار سخت است. اگر بخواهید بدون شرکت در کلاس زبان و کمک یک استاد به تنهایی زبان انگلیسی را یاد بگیرید ممکن است مجبور شوید دو یا سه سال از عمر خود را بگذارید. از همین رو تنها افراد کمی حاضرند چنین کاری انجام دهند و حتی...

راهنمای کامل آمادگی برای آزمون آیلتس

مقدمه: شرکت در آزمون آیلتس می تواند برای بسیاری از داوطلبان یک چشم انداز دلهره آور باشد. نیاز به یک نمره‌ی خاص می تواند برای درخواست مهاجرت، آینده شغلی یا قرار گرفتن در دانشگاهی ایده‌‌آل بسیار مهم باشد. چه قصد شرکت در آزمون آیلتس جنرال و چه آکادمیک  را داشته باشید،...

نظرات

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *