تفاوت زمان حال ساده و حال استمراری

تفاوت زمان حال ساده و حال استمراری

مقدمه: تسلط بر دستور زبان انگلیسی مستلزم دانش کافی نسبت به شباهت و تفاوت‌ها بین ساختارها‌ی موجود است. در حالت کلی هر چقدر شباهت بین دو ساختار بیشتر باشد امکان اشتباه از سمت زبان آموز بیشتر بوده و ممکن است یک ساختار را بجای ساختار دیگر بکار ب برد. به همین منظور برای...
تفاوت زمان گذشته‌ ی ساده و گذشته‌ ی استمراری

تفاوت زمان گذشته‌ ی ساده و گذشته‌ ی استمراری

مقدمه یکی از سوالات رایج زبان آموزان در زمینه‌ی دستور زبان انگلیسی تفاوت بین دو زمان گذشته‌ی ساده و گذشته‌ی استمراری است. در مقالات پیشین هر یک از این زمان‌ها را توضیح داده و کاربرد آن‌ها را مشخص کرده‌ایم. در این مقاله قصد داریم تفاوت این دو زمان را از نظر ساختاری و...
زمان آینده‌ی کامل استمراری

زمان آینده‌ی کامل استمراری

مقدمه در مباحث پیشین با بسیاری از زمان‌های رایج در زبان انگلیسی آشنا شده‌ایم. در این مقاله قصد داریم با زمان آینده‌ی کامل استمراری آشنا شده و کاربرد آن را مورد بررسی قرار دهیم. برای یاد گیری و درک بهتر این زمان باید با زمان‌های آینده‌ی کامل، آینده‌ی استمراری، و همچنین...
تفاوت زمان حال ساده و حال استمراری

زمان آینده‌ی کامل در زبان انگلیسی

مقدمه در مطالب پیشین اشاره کردیم که یک جمله ممکن است در قالب زمان گذشته، حال، و یا آینده بیان شود. در مقالات گذشته زمان‌های آینده‌ی ساده و آینده‌ی استمراری را بررسی کرده‌ایم. در این مقاله قصد داریم زمان آینده‌ی کامل در زبان انگلیسی را معرفی کرده و کابردهای آن را بررسی...
زمان گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)

زمان گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)

مقدمه ما در زبان انگلیسی از زمان گذشته کامل استمراری برای صحبت کردن درباره رویدادی که قبل از رویداد دیگری در حال اتفاق افتادن بوده، تا زمانی در جریان بوده و بعد به اتمام رسیده است، استفاده می‌کنیم. در فعل گذشته کامل استمراری هدف اصلی بیان جریان و استمرار آن فعل است....
زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)

زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)

مقدمه زمان حال کامل استمراری بیان کننده‌ی عملی است که در گذشته‌ایی مشخص شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است. به عنوان مثال هنگامی که شخصی می‌گوید ” دو ساعت است که مشغول مطالعه هستم” مخاطب متوجه می‌شود که عمل مطالعه از گذشته شروع شده و تا به حال ادامه...